Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Mariëndael
  Locatie Doetinchem
  Oude Rozengaardseweg 144
  7009 ND Doetinchem
  T 0314 - 33 12 66
  info@mariendael-doetinchem.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

 • De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) heeft instemmings- en adviesbevoegdheid over een groot aantal beleidsonderdelen op bovenschools niveau.
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) bestaat uit een vertegenwoordiging van personeel en ouders van scholen De Onderwijsspecialisten. Alle bevoegdheden van de gmr en de procedure met betrekking tot verkiezingen zijn in een reglement vastgelegd. Dit ligt op school ter inzage.
 
​​

Medezeggenschap

:

Help (nieuw venster)