Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Mariëndael
  Locatie Doetinchem
  Oude Rozengaardseweg 144
  7009 ND Doetinchem
  T 0314 - 33 12 66
  info@mariendael-doetinchem.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Samenstelling

De samenstelling van de Deelraad in het jaar 2017-2018 is als volgt:

Oudergeleding:

Arleen Vaags (lid)
Brechje Kamerling (lid)

Personeelsgeleding:

Istry Tangelder (voorzitter en budgethouder)
Yvonne Vinkenvleugel (notulist en bewaarder archief)
 

Contact

​​​

Medezeggenschap

:

Help (nieuw venster)