Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Mariëndael
  Locatie Doetinchem
  Oude Rozengaardseweg 144
  7009 ND Doetinchem
  T 0314 - 33 12 66
  info@mariendael-doetinchem.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Uitgangspunten

 • In ons onderwijs gaat het team uit van de kwaliteiten en mogelijkheden van de leerling. Belangrijk is dat de leerling een reëel en waardig zelfbeeld ontwikkelt. Hij (of zij) leert eigen mogelijkheden te benutten en op eigen kunnen te vertrouwen.

Het is belangrijk dat hij weet waar zijn grenzen liggen en leert hulp te vragen als dat nodig is. Wij streven er naar ons onderwijsaanbod af te stemmen op de wensen en behoeften van onze leerlingen. Met het onderwijs dat aan onze school wordt gegeven, bereiden we de leerlingen voor op hun latere functioneren in de maatschappij: in leef-, woon- en werksituatie.

Wij creëren een overzichtelijke leeromgeving, waarbinnen de leerlingen zich veilig voelen en geborgen weten, zonder dat zij in een uitzonderingspositie worden geplaatst.

 
                 

De School

:

Help (nieuw venster)