Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Mariëndael
  Locatie Doetinchem
  Oude Rozengaardseweg 144
  7009 ND Doetinchem
  T 0314 - 33 12 66
  info@mariendael-doetinchem.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon van de school

De leerlingen en/of hun ouders kunnen dan terecht bij de vertrouwenspersoon van onze school:
 
Aafke Derksen
T 0314 - 33 12 66
a.derksen@mariendael-doetinchem.nl
 
Deze hiervoor speciaal geschoolde medewerker hoort de leerling of ouder aan en handelt vervolgens overeenkomstig het protocol Veilig op school. Iedere vertrouwenspersoon en leidinggevende beschikt over dat protocol.

Externe vertrouwenspersonen

Als ouders en/of leerlingen zich om welke reden dan ook niet tot de vertrouwenspersoon van de school willen wenden, dan hebben zij nog twee andere mogelijkheden om een melding te doen:
 
Bij de externe vertrouwenspersonen van De Onderwijsspecialisten (een onafhankelijke functionaris) die voor alle scholen van De Onderwijsspecialisten werken.
 
Chiene Hulst
M 06 - 45 43 42 66
chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl 
 
Cor van Duinhoven
M 06 - 11 35 52 80
 
Bij de landelijke vertrouwensinspecteur van het onderwijs. Die is hiervoor door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangesteld en is belast met de onderwerpen seksuele intimidatie, lichamelijk geweld, grove pesterijen, geweld, extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme en radicalisering binnen scholen.
 
T 0900 - 111 3 111 (lokaal tarief)
​​

Veilig op school

:

Help (nieuw venster)