Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Mariëndael
  Locatie Doetinchem
  Oude Rozengaardseweg 144
  7009 ND Doetinchem
  T 0314 - 33 12 66
  info@mariendael-doetinchem.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Verzekering

 • Voor onze leerlingen hebben wij een collectieve ongevallenverzekering afgesloten.
Deze verzekering dekt de schade van lichamelijk letsel dat als gevolg van ongevallen is ontstaan.
De verzekering is van toepassing:
- tijdens het verblijf in het schoolgebouw en op het schoolterrein, gedurende de   
  openstelling van school en als er toezicht is van onderwijzend personeel;
-
tijdens de zwem- en gymlessen onder gediplomeerd toezicht;
-  tijdens excursies, vervoer, stages, sportwedstrijden, museumbezoek, muziek-  en toneelvoorstellingen die plaats vinden onder toezicht van onderwijzend personeel.
- tijdens het rechtstreeks van huis naar school gaan en omgekeerd, of het van huis of school gaan naar een andere plaats die door school is aangegeven, en omgekeerd.
Eventuele schade geeft u zo spoedig mogelijk door bij de administratie van de school. Schade wordt geregeld volgens polisvoorwaarden.
Verzekering door ouders
De schoolverzekering dekt geen materiële schade of vermissing en is geen auto-ongevallenverzekering. Ook het dragen van een bril en/of hulpstukken is op eigen risico. De school is ook niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Daarom is het belangrijk dat ouders een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Als een leerling een eigendom van de school beschadigt, verhalen we de kosten op de ouders. Dit geldt ook voor boeken die we in bruikleen hebben gegeven.

Veilig op school

:

Help (nieuw venster)