Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Mariëndael
  Locatie Doetinchem
  Oude Rozengaardseweg 144
  7009 ND Doetinchem
  T 0314 - 33 12 66
  info@mariendael-doetinchem.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Overig personeel

Intern begeleider
De intern begeleider draagt zorg voor de inhoud en ontwikkeling van het onderwijsaanbod. Ze ondersteunt de leraar bij alle hulpvragen van de leerlingen, coördineert de zorg en een aantal organisatorische zaken.
 
ICT-coördinator
De ICT-coördinator ondersteunt de leraren bij het maken van keuzes met betrekking tot de juiste leerstofgerichte software en schoolt hen in het gebruik ervan. De ICT-coördinator wordt ook betrokken bij diverse projecten, waarbij het gebruik van de computer een must is.

De systeembeheerder
De systeembeheerder ondersteunt de ICT-coördinator met als belangrijkste taak: het juist inzetten en verzorgen van hard- en software.

Logopedist
De logopedist geeft spraak-/taalles in groepsverband en individueel of richt zich op andere communicatievormen (zoals gebaren en spraakcomputer).

Orthopedagoog
De orthopedagoog probeert door onderzoek en observatie een zo volledig mogelijke indruk te krijgen van het verstandelijk, emotioneel en sociaal functioneren van uw kind. Deze informatie wordt gebruikt om kinderen, ouders en teamleden te adviseren en te begeleiden. U kunt bij de orthopedagoog terecht met vragen over de opvoeding of het gedrag van uw kind.

Psychodiagnostisch medewerker
De psychodiagnostisch medewerker (vanuit locatie Arnhem) verricht naar aanleiding van een hulpvraag een psychodiagnostisch onderzoek. De bevindingen van het verstandelijk functioneren van uw kind worden verwerkt in een advies- en/of begeleidingsplan.

Maatschappelijk werker
De maatschappelijk werker begeleidt ouders met de woon- en leefsituatie van hun kind. Daarnaast kan ze u ondersteunen in relatie tot het hebben en opvoeden van een kind met een beperking. De maatschappelijk werker is bekend met het regionale netwerk van instanties en (financiële) regelingen en voorzieningen.

Team

:

Help (nieuw venster)