Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Mariëndael
  Locatie Doetinchem
  Oude Rozengaardseweg 144
  7009 ND Doetinchem
  T 0314 - 33 12 66
  info@mariendael-doetinchem.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Vervanging

Vervanging bij ziekte en (studie)verlof/scholing
Het is noodzakelijk dat onze medewerkers regelmatig worden bijgeschoold. De data van de studiedagen, die aan het begin van het schooljaar bekend zijn, worden in de jaarplanning opgenomen. Op deze dagen gaan de leerlingen niet naar school. Daarnaast kan het voorkomen dat een aantal leraren en/of klassenassistenten een cursus bezoeken, die niet in het jaarschema is opgenomen. In dat geval wordt voor vervanging gezorgd.

Wijze van vervanging
Wanneer een leraar of klassenassistent afwezig is, zoeken we in eerste instantie altijd naar geschikte invalkrachten. We werken daarbij met een eigen vervangingspool. Als een leraar afwezig is en vervanging absoluut niet mogelijk is, dan begeleidt de klassenassistent de groep, ondersteund door een andere klassenassistent.
 
Als er geen invalassistent is, dan begeleidt de leraar de groep alleen, ondersteund door personeel van de andere groepen.
 
Mocht blijken dat ondanks alle inspanningen geen vervanging voorhanden is, dan kan het in het uiterste geval zo zijn dat uw kind thuis moet blijven. We sturen uw kind nooit op dezelfde dag naar huis, maar kondigen dit altijd aan per brief.

Team

:

Help (nieuw venster)