Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Aanmelden
 • Mariëndael
  Locatie Doetinchem
  Oude Rozengaardseweg 144
  7009 ND Doetinchem
  T 0314 - 33 12 66
  info@mariendael-doetinchem.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Extra activiteiten

 • Het leerproces speelt zich niet alleen af in het klaslokaal. Daarom organiseren we op school allerlei activiteiten die de ontwikkeling van de leerlingen optimaal stimuleren.

Excursies

In het kader van een wereldoriëntatiethema gaan de groepen soms op excursie. Op die manier brengen we de leerlingen in aanraking met de wereld buiten het alledaagse gezichtsveld. Dat helpt bij de begripsvorming. Bovendien nemen de leerlingen de lesstof zo beter op.

Schoolreisjes / kamp en avondvierdaagse

In het voorjaar staat een schoolreisje of schoolkamp gepland voor de leerlingen. Het schoolreisje en het schoolkamp zijn schoolactiviteit; voor deelname hieraan vragen wij u geen aparte toestemming. Het zou kunnen dat we hiervoor aan de ouders een kleine bijdrage vragen. In de maand mei vindt de avondvierdaagse in Doetinchem plaats. Hieraan doen we met een grote groep deelnemers mee. We leggen samen de vijf kilometer af. Meer informatie volgt tijdens het schooljaar.

Sportdag

In het voorjaar vindt een sportdag plaats, waaraan leerlingen van de school meedoen. De leraar bewegingsonderwijs houdt u hierover op de hoogte.

Open dag

Deze dag organiseren we ieder jaar voor ouders, opa's, oma's, broertjes, zusjes en alle andere belangstellenden rondom onze leerlingen. Ook alle externe belangstellenden zijn op deze dag van harte welkom.

Extra activiteiten

:

Help (nieuw venster)