Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Mariëndael
  Locatie Doetinchem
  Oude Rozengaardseweg 144
  7009 ND Doetinchem
  T 0314 - 33 12 66
  info@mariendael-doetinchem.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Leerroute 5

 • De leerlingen komen op zes- of zevenjarige leeftijd, de leeftijd waarop leerlingen naar groep 3 gaan, vanuit de kleuterklas in deze leerroute.

Uitgangspunten voor het onderwijs in deze leerroute zijn de kerndoelen van het speciaal onderwijs, waarbij het eindniveau gemiddeld groep 5 van het reguliere basisonderwijs is.

In deze leerroute staat de leerlijn LG centraal en gebruiken we reguliere en/of remediërende methodes. Op het rooster staan normale schoolvakken, maar het kost de leerlingen meer moeite zich de leerstof eigen te maken, waardoor extra oefening nodig is. Het werktempo ligt dan ook lager dan op de basisschool en in leerroute 6.

Om de vorderingen te volgen, wordt gebruik gemaakt van methodegebonden en niet-methodegebonden toetsen.

Indeling

:

Help (nieuw venster)