Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Mariëndael
  Locatie Doetinchem
  Oude Rozengaardseweg 144
  7009 ND Doetinchem
  T 0314 - 33 12 66
  info@mariendael-doetinchem.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Leerroute 6

 • In deze leerroute zitten leerlingen van zes t/m twaalf jaar met een lichamelijke beperking of een chronische ziekte.

Uitgangspunt van het onderwijs zijn de kerndoelen van het speciaal onderwijs. Het onderwijsaanbod is gericht op de einddoelen van minimaal groep 6 van het basisonderwijs.

Er wordt gebruik gemaakt van de leerlijn LG, reguliere methodes en genormeerde toetsen. Uitgangspunt is dat de cognitieve ontwikkeling zo veel mogelijk wordt gestimuleerd en dat de sociaal-emotionele vaardigheden van de leerlingen optimaal worden ontwikkeld. Daarnaast wordt zelfredzaamheid zo veel mogelijk aangemoedigd.

In elke schoolgroep zitten gemiddeld dertien kinderen. Ten aanzien van sommige vakgebieden wordt groepsoverstijgend gewerkt.
Het vervolgonderwijs voor leerlingen in deze leerroute zal in de meeste gevallen vmbo (lwoo) of hoger zijn.

Indeling

:

Help (nieuw venster)