Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Mariëndael
  Locatie Doetinchem
  Oude Rozengaardseweg 144
  7009 ND Doetinchem
  T 0314 - 33 12 66
  info@mariendael-doetinchem.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Indeling

 • Ons onderwijs is ingedeeld in de leerroutes 1 tot en met 7 en de leerlijnen die daarbij horen.

Ontwikkelingsperspectiefplan

Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld voor de lange termijn. Hierin zijn de verwachte ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling beschreven voor een periode van maximaal vier jaar. Ook is het verwachte uitstroomprofiel beschreven. Belangrijke factoren voor het opstellen van het ontwikkelingsperspectief zijn het ontwikkelingsniveau, de ondersteuningsbehoefte en omstandigheden die van invloed zijn op de ontwikkeling. Het OPP wordt met ouders besproken en door hen ondertekend.

Uitstroomprofielen

Onze school biedt de volgende leerroutes met bijbehorende uitstroomprofielen:
​Leerroute 1 voortgezet speciaal onderwijs: uitstroombestemming dagbesteding​
Leerroute 2​ voortgezet speciaal onderwijs: uitstroombestemming dagbesteding
Leerroute 3​ voortgezet speciaal onderwijs: uitstroombestemming beschutte arbeid
Leerroute 4​ voortgezet speciaal onderwijs: uitstroombestemming beschutte arbeid
Leerroute 5​ uitstroombestemming voortgezet (speciaal) onderwijs: praktijkonderwijs, arbeid
Leerroute 6​ uitstroombestemming voortgezet (speciaal) onderwijs: vmbo, havo, vwo
​Leerroute 7 uitstroombestemming​ voortgezet (speciaal) onderwijs: havo/vwo​
 
Groepen in schooljaar 2018-2019
Dit schooljaar starten we met vijf klassen. Elke groep heeft een eigen leraar en een klassenassistente, bovendien is er vaak een stagiaire betrokken bij de klas. Daarnaast is er een groep van kindercentrum Anneriet (Zozijn) en een peutergroep (Klimmendaal) binnen school. Zo ondersteunen medewerkers van zorg, revalidatie en onderwijs elkaar op de werkvloer met hun kennis en kunde. Ook op leerlingniveau wordt er samengewerkt.
Omdat wij het belangrijk vinden dat alle leerlingen zoveel mogelijk samen spelen, stemmen we de pauzetijden zo veel mogelijk af. In de hal van onze school houden we gezamenlijke vieringen, zoals met sinterklaas of kerst.

Indeling

:

Help (nieuw venster)