Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Mariëndael
  Locatie Doetinchem
  Oude Rozengaardseweg 144
  7009 ND Doetinchem
  T 0314 - 33 12 66
  info@mariendael-doetinchem.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Handelingsplan

 • Voor iedere leerling maken we een individueel handelingsplan. U tekent dit ter goedkeuring. In het handelingsplan beschrijven we per leergebied welke doelen (voor de kernvakken) we in een periode met de leerling willen bereiken. Deze leerdoelen zijn gebaseerd op het ontwikkelingsperspectiefplan van de leerling en sluiten aan bij de leerlijn die de leerling volgt.
Na een half jaar volgt de evaluatie. We analyseren en evalueren de voortgang en zetten interventies in als dat nodig is. Uiteraard bespreken we dit altijd met u. Dit doen we op de ouderavond die twee keer per jaar plaatsvindt. Vervolgens gaan we de tweede helft van het schooljaar met het nieuwe handelingsplan aan het werk.
Behalve aan de hoofddoelen uit het handelingsplan  werken leerlingen in de klas ook aan nevendoelen, bijvoorbeeld op de gebieden wereldoriëntatie, schrijven en cultuur.
Het leerlingvolgsysteem
Met het leerlingvolgsysteem (LVS) bedoelen we de manier waarop het werk van de kinderen wordt bekeken en beoordeeld en de middelen die worden gebruikt om vorderingen van leerlingen te volgen, te verzamelen en te registreren. Voor de leerroute waarin uw kind onderwijs krijgt, is een leerroutedocument gemaakt. Hierin wordt beschreven wat de specifieke kenmerken van de leerlingen in deze leerroute zijn en welke doelen, inhouden, methodieken en onderwijsactiviteiten er nagestreefd en ingezet worden.
Plannen en volgen
Wij plannen en volgen de ontwikkeling en het leerproces van onze leerlingen met een digitaal systeem. Leerlinggegevens, vorderingen en ontwikkelingsperspectiefplannen worden in dit systeem bijgehouden.

Leerlingenzorg

:

Help (nieuw venster)