Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Mariëndael
  Locatie Doetinchem
  Oude Rozengaardseweg 144
  7009 ND Doetinchem
  T 0314 - 33 12 66
  info@mariendael-doetinchem.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Individuele zorg

Het motto van deze samenwerking is `Eén - kind - één plan'. Kinderen bestaan niet uit een deeltje thuis, een deeltje onderwijs en een deeltje revalidatie. Daarom zijn niet onze organisaties, maar de hulpvragen van u en uw kind ons uitgangspunt.
We gebruiken bij `Eén - kind - één plan' de methodiek van het Onderwijs-Revalidatie-Activiteiten-Profiel (ORAP). De teamleden geven hun professionele visie op de ontwikkeling van uw kind in de planbespreking. Zo ontstaat één gezamenlijk plan met heldere doelen en afspraken voor ouders en kind, onderwijs en revalidatie.
Samenwerking met Klimmendaal
Klimmendaal verzorgt de revalidatie van uw kind. Er wordt gewerkt vanuit een multidisciplinair samengesteld revalidatieteam, dat wil zeggen dat het revalidatieteam bestaat uit medewerkers van verschillende disciplines. Ieder heeft vanuit zijn of haar eigen specialisatie een inbreng in de behandeling van uw kind. Niet ieder kind zal met het hele team te maken krijgen, omdat niet ieder kind elke vorm van therapie nodig heeft.
Klimmendaal geeft alle behandelingen op school en onder schooltijd. Er zijn mogelijkheden om de therapie tijdens de vakantie door te laten gaan. Behandelingen kunnen individueel of in groepsverband plaatsvinden. We beschikken hiervoor over diverse oefen- en behandelruimten.
Ook worden combibehandelingen gegeven. Dit houdt in dat meerdere therapeuten tegelijkertijd behandelen, bijvoorbeeld een fysiotherapeut en een ergotherapeut.
Voor alle therapievormen geldt dat ze worden ingepland via een therapierooster. U wordt op de hoogte gehouden van de hoeveelheid therapieën waarvoor uw kind wordt ingepland. Structurele wijzigingen in het aantal therapieën verneemt u altijd via de revalidatiearts.
 

Leerlingenzorg

:

Help (nieuw venster)