Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Mariëndael
  Locatie Doetinchem
  Oude Rozengaardseweg 144
  7009 ND Doetinchem
  T 0314 - 33 12 66
  info@mariendael-doetinchem.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Cognitieve vaardigheden

Onderwijsprogramma

Voor leerroute 1 werken we in vijf velden: Lichamelijk welzijn, Alertheid, Contact, Communicatie en Stimulerende tijdsbesteding (LACCS). 
 
De cognitieve kernvakken in de leerroutes 2 tot en met 6 zijn taal, lezen, rekenen, Leren leren en sociaal-emotionele ontwikkeling. Het is belangrijk dat leerlingen zich deze vakken eigen maken binnen hun mogelijkheden. Daarvoor gebruiken we soms reguliere en aangepaste methodes.
 
Als leren lezen en rekenen niet lukt, kijken we naar alternatieve manieren om met de buitenwereld te communiceren, zoals bijvoorbeeld met pictolezen. Waar mogelijk is werken we met groepsplannen. Dit zijn plannen waarin de leerdoelen van een groep leerlingen staan. Als het mogelijk is en meerwaarde heeft, werken we groepsoverstijgend.
 
Eens in de drie jaar geven we het project handicapbeleving aan leerlingen in de leerroutes 3 tot en met 6.

Computer- tabletgebruik

De computer en tablet zijn belangrijke leermiddelen. We kunnen het leerproces er extra mee stimuleren. Bovendien ondersteunen deze middelen de communicatie. Speciale aanpassingen en specifieke software maken de leerstof aantrekkelijk en leuk. De leerlingen oefenen het rekenen, lezen en klokkijken met spelletjes op hun eigen niveau. Zo vergroten ze hun vaardigheden. Veel van deze spellen zijn te vinden op de yurlspagina van de school. Deze kunt u vanuit huis ook bezoeken op so_mariendael_doetinchem.yurls.net

Lesprogramma

:

Help (nieuw venster)