Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Mariëndael
  Locatie Doetinchem
  Oude Rozengaardseweg 144
  7009 ND Doetinchem
  T 0314 - 33 12 66
  info@mariendael-doetinchem.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Sociale ontwikkeling

De mens is een sociaal wezen en is al vanaf de eerste dag van zijn leven bezig met de interactie met de mensen om hem heen. Het is echter niet zo dat een kind vanaf de eerste dag al alle sociale vaardigheden bezit.
Tijdens interactie met anderen leert het kind sociale vaardigheden. Sommige leert hij aan door imitatie (lachen en als reactie terug lachen) anderen doordat het echt aan geleerd wordt (zeg eens gedag).
Niet alle kinderen zijn even goed in staat om de communicatie over en weer om hen heen goed in zich op te nemen. Bepaalde dingen gebeuren te snel of worden niet door hen geregistreerd vanwege hun beperking.
Het is daarom goed om te weten welke sociale vaardigheden een kind zich al eigen heeft gemaakt en welke nog verdere ontwikkeling behoeven.
 
Emotionele ontwikkeling
Wanneer men weet hoe een leerling emotioneel functioneert, kan men hier rekening mee houden in de omgang met dit kind. Het is van belang om de benadering van de klassenleiding en de inrichting van de omgeving, af te stemmen op het emotionele functioneren van het kind. Gebeurt dit niet op de juiste manier dan kan de leerling zich erg onveilig voelen en probleem gedrag gaan vertonen.

Lesprogramma

:

Help (nieuw venster)