Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Mariëndael
  Locatie Doetinchem
  Oude Rozengaardseweg 144
  7009 ND Doetinchem
  T 0314 - 33 12 66
  info@mariendael-doetinchem.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Lesprogramma

Effectieve leertijd

Onder schooltijd krijgen onze leerlingen therapie en (para)medische controles voor hun revalidatie. Daardoor is lesuitval onvermijdelijk. In overleg met Klimmendaal plannen we de therapietijden zo gunstig mogelijk, zodat de effectieve leertijd zo hoog mogelijk blijft.

Het werken met zogenoemde ‘schoolblokkades’ - tijden waarop leerlingen niet uit de klas mogen - heeft hierop een gunstige uitwerking. L​eerlingen geven we waar mogelijk therapie in de klas, zodat dit het onderwijsproces zo min mogelijk verstoort.

Lesprogramma

:

Help (nieuw venster)