Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Mariëndael
  Locatie Doetinchem
  Oude Rozengaardseweg 144
  7009 ND Doetinchem
  T 0314 - 33 12 66
  info@mariendael-doetinchem.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Ons onderwijs

 • Op onze school geven we onderwijs aan leerlingen van vier tot en met twaalf jaar met een lichamelijke of meervoudige beperking en langdurig zieke leerlingen.

Hierbij houden we geen boven- of ondergrens voor cognitief functioneren aan. Met ons onderwijs begeleiden wij onze leerlingen bij het benutten van individuele mogelijkheden. We streven naar maatwerk, zodat de capaciteiten van onze leerlingen volledig ontwikkelen.
Veel van onze leerlingen hebben een revalidatie indicatie en ontvangen therapie onder schooltijd. Onderwijs, revalidatie, zorg en specialistische begeleiding zijn op elkaar afgestemd.

Op alle leervragen van onze leerlingen bieden we een passend onderwijsaanbod. Ons onderwijs is afgestemd op de mogelijkheden en de beperkingen van de leerling. De ene leerling heeft extra aandacht nodig bij het aanleren van (praktische) vaardigheden voor het leven van alledag, bij de andere leerling staat de emotionele ontwikkeling centraal.

Ontwikkeling
Er wordt op onze school niet alleen aandacht besteed aan de verstandelijke ontwikkeling van de leerling, maar vooral ook aan de sociale, emotionele, creatieve en motorische ontwikkeling. Voor iedere leerling wordt een eigen leertraject uitgezet met individuele doelen.
Het lesmateriaal, de lesmethoden en activiteiten worden daarop aangepast en de benodigde deskundigheid en ondersteuning worden ingezet. We streven naar een ononderbroken ontwikkeling en voortgang gedurende de hele schoolperiode. Ouders hebben een belangrijke rol in het opstellen van leerdoelen en zijn medeondertekenaar van het handelingsplan.
Zelfstandigheid
In ons onderwijs ligt sterk de nadruk op datgene wat de leerlingen wel kunnen. Hierdoor krijgen zij een groot gevoel van eigenwaarde. De zelfstandigheid staat centraal. Dit betekent dat leerlingen zoveel mogelijk zelf doen.
Totale communicatie
Het lesaanbod binnen de school wordt ondersteund door totale communicatie. Dit wil zeggen met materialen (een bord, beker, puzzel enz.), gebaren, foto's en pictogrammen. Dit geeft zowel de individuele leerling, de groep als de gehele school een houvast in het lesprogramma.
​​

Ons Onderwijs

:

Help (nieuw venster)