Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Mariëndael
  Locatie Doetinchem
  Oude Rozengaardseweg 144
  7009 ND Doetinchem
  T 0314 - 33 12 66
  info@mariendael-doetinchem.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

ICT & nieuwe media

 • De ICT-coördinator ondersteunt de leraren bij het maken van keuzes met betrekking tot de juiste leerstofgerichte software en schoolt hen in het gebruik ervan.
Ook wordt zij betrokken bij diverse projecten, waarbij het gebruik van de computer een must is.
Digitale schoolborden
Alle groepen hebben een smartboard. Deze digitale borden vervangen de traditionele krijtborden. Het smartboard is een mooi hulpmiddel voor het inspringen op vragen en onderwerpen die bij onze leerlingen leven.
Deze borden staan in directe verbinding met het internet.
Computeradviesteam
Als de klassenleiding, de ICT-coördinator, de therapeut, de ambulant begeleider of een ouder constateert dat de leerling aanloopt tegen een beperking in het gebruik van de computer, wordt het computeradviesteam van De Onderwijsspecialisten ingeschakeld.
 

Ons Onderwijs

:

Help (nieuw venster)