Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Mariëndael
  Locatie Doetinchem
  Oude Rozengaardseweg 144
  7009 ND Doetinchem
  T 0314 - 33 12 66
  info@mariendael-doetinchem.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Vervolgonderwijs

 • Onze leerlingen stromen meestal op hun twaalfde door naar een vorm van voortgezet (speciaal) onderwijs. Ze kunnen daarvoor, met een indicatiestelling, naar het voortgezet speciaal onderwijs.
Gevolgde procedure
Als uw kind bij de mogelijke schoolverlaters hoort, informeren we u daar een jaar van tevoren over. In het jaar daarop doorlopen we met u en uw kind een traject. Uiterlijk in januari krijgt uw kind een advies voor vervolgonderwijs. In het voorjaar moet u zelf uw kind bij de school van uw keuze aanmelden.
Als u hier vragen over heeft, kunt u ook altijd contact opnemen met de directeur.

Traject voor de leerlingen die in 2019 de school verlaten:  

Activiteit
Tijdstip
Ouderavond
Juni 2018
Ouderavond
September/Oktober 2018
Toets psychologisch onderzoek (indien nodig)
Oktober 2018
Toetsen Cito/methodegebonden toetsen
November/December 2018
Dossiervorming/dossier opsturen CvI
December 2018/Januari 2019
Overleg advies op school
December 2018
Advies op papier
December 2018
Gesprek met ouders omtrent schooladvies
Januari 2019
Actualiseren gegevens
Mei 2019
Overdracht gegevens nieuwe school
Juni 2019
 

Transitie

:

Help (nieuw venster)