Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Mariëndael
  Locatie Doetinchem
  Oude Rozengaardseweg 144
  7009 ND Doetinchem
  T 0314 - 33 12 66
  info@mariendael-doetinchem.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Allerlei

Hoofdluis
Op iedere school zijn er van tijd tot tijd leerlingen met hoofdluis. Hoofdluis is geen schande, iedereen kan dit krijgen. Het is wel belangrijk om iets te doen tegen verdere verspreiding.
 
Elke week na een vakantie controleert een aantal moeders al onze leerlingen op hoofdluis. Wanneer hoofdluis geconstateerd wordt, neemt de leraar direct contact op met de desbetreffende ouder met de vraag hun kind hiervoor te behandelen. Ook de andere ouders van de groep worden geïnformeerd dat hoofdluis heerst, opdat zij hun kind in de gaten kunnen houden. Als een kind hoofdluis heeft, mag het niet zwemmen.
 
Kledingvoorschriften
Voor de lessen bewegingsonderwijs is gymnastiek- en zwemkleding nodig en neemt de leerling een handdoek mee van thuis.
 
Veel van onze leerlingen hebben hulp nodig bij het omkleden. Daarom is het prettig en minder tijdrovend als kleding makkelijk aan en uit te trekken is.
 
Incontinentiemateriaal
Als leerlingen incontinent zijn, moeten ze vanuit thuis voldoende incontinentiemateriaal mee naar school nemen. Dit geldt ook voor andere specifieke verzorgingsmaterialen.
 
Weeralarm 
Wanneer het KNMI een weeralarm afgeeft voor de komende dag, dan beslist u in principe zelf of u uw zoon of dochter naar school laat gaan. Als u besluit uw kind niet te laten gaan, moet u dit telefonisch doorgeven aan ons en eventuele andere betrokken, zoals het vervoer.
 
Bij een weeralarm op de dag zelf neemt de directeur een besluit over hoe we hiermee omgaan. Een aantal gemeentes heeft ouders geïnformeerd wanneer zij het schoolvervoer wel en niet door laten gaan bij een weeralarm.

Medicatieboxen

Als uw zoon of dochter medicatie gebruikt op school, dan moet deze vervoerd worden in een medicatiebox. Deze kunt u aanschaffen of lenen via school. Dit kunt u aangeven bij de leraar.

Praktisch

:

Help (nieuw venster)