Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Mariëndael
  Locatie Doetinchem
  Oude Rozengaardseweg 144
  7009 ND Doetinchem
  T 0314 - 33 12 66
  info@mariendael-doetinchem.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Lestijden

De school gaat om 08.45 uur open. Om 09.00 uur starten de lessen.
De lestijden van onze school zijn:
maandag
09.00 - 14.30
dinsdag 
09.00 - 14.30
woensdag
09.00 - 14.30
donderdag
09.00 - 14.30
vrijdag
09.00 - 14.30

Pauzes 

Alle leerlingen hebben 's morgens een kwartier pauze.
Tijdens de middagpauze besteden we een halfuur aan brood eten en een half uur aan buiten spelen (bij goed weer) onder toezicht van het personeel.
Schoolplein
Tijdens de pauze in de ochtend en de middag maken de leerlingen zoveel mogelijk gebruik van het schoolplein. Hierbij is altijd toezicht in de vorm van pleinwacht aanwezig.
Overblijven
De leerlingen blijven tussen de middag, in de eigen klas, over op school. Tijdens het overblijven is er altijd een leraar of assistente in de groep aanwezig. Leerlingen nemen brood, fruit en drinken van thuis mee.
Om het overblijven zo vlot mogelijk te laten verlopen vragen wij u, afhankelijk van de zelfredzaamheid van de leerling, het brood en fruit zo mee te geven dat de leerling dit zelf kan eten. Dus bijvoorbeeld het brood in kleine stukjes snijden en het fruit van tevoren schillen.
Ook vragen we dringend het drinken in goed afsluitbare plastic bekers mee te geven om lekken te voorkomen. Tevens verzoeken wij ouders geen snoep of koolzuurhoudende frisdranken mee te geven.

Vrijstellingen en ontheffingen

In sommige gevallen kunnen leerlingen niet het volledige aantal lesuren volgen, bijvoorbeeld om medische redenen. U wordt verzocht deze situatie bij de start van het schooljaar, of op het moment waarop uw kind naar school gaat, te bespreken met de schoolleiding. Na overleg wordt dan bepaald of er vrijstelling wordt verleend of kan worden aangevraagd voor een deel van de lessen. Vrijstelling kan in sommige gevallen worden verleend door het bevoegd gezag van de school of moet worden aangevraagd bij de Onderwijsinspectie.

 

Praktisch

:

Help (nieuw venster)