Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Mariëndael
  Locatie Doetinchem
  Oude Rozengaardseweg 144
  7009 ND Doetinchem
  T 0314 - 33 12 66
  info@mariendael-doetinchem.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Ziekte & verzuim

 • Wanneer uw kind ziek is, vragen wij u dringend dit tussen 8.30 - 9.00 uur te melden aan school via telefoonnummer 0314 - 33 12 66.
Degene die u gesproken heeft, zal de ziekmelding doorgeven aan klassenleiding en therapeuten.
Beter melden
Het is prettig wanneer u één dag van tevoren laat weten dat uw kind weer naar school komt. Bij de planning van de therapie kan hiermee rekening worden gehouden.
Schoolverzuim
Schoolverzuim, anders dan bij ziekte, is niet toegestaan. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen eist van de scholen dat ze ongeoorloofd schoolverzuim direct melden bij de leerplichtambtenaar.
 

Praktisch

:

Help (nieuw venster)