Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Mariëndael
  Locatie Doetinchem
  Oude Rozengaardseweg 144
  7009 ND Doetinchem
  T 0314 - 33 12 66
  info@mariendael-doetinchem.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Vakanties & vrije dagen

Het vakantierooster wordt vastgesteld in overleg met de plaatselijke scholen.
Jaarplanning 2018-2019
vakantie/vrije dagen
van
t/m
1e schooldag
27 augustus
 
Studiedag personeel
7 september   
 
Herfstvakantie
22 oktober 
26 oktober
Studiedag personeel
21 november
 
Kerstvakantie
24 december 
4 januari
Studiedag personeel
24 januari
 
Voorjaarsvakantie
4 maart
8 maart
Studiedag personeel 
2 april 
 
Goede vrijdag en Pasen
19 april
22 april 
Meivakantie 
29 april 
10 mei 
Hemelvaartsdag
30 mei
 
Pinksteren
10 juni
Studiedag personeel
11 juni
Laatste schooldag
19 juli
 
Zomervakantie 22 juli 30 augustus​
 
Bijzonder verlof
Alleen bij uitzonderingsgevallen kan een leerling bijzonder verlof krijgen (zie het aanvraagformulier).
 
U kunt het aanvraagformulier buitengewoon verlof invullen en minimaal één week voor het verzuim indienen bij de directeur van de school.
 
Heeft u akkoord gekregen voor dit verlof, dan dient u dat ook door te geven aan de revalidatie secretaresse in verband met het inplannen van de therapie. Ook het vervoer moet op de hoogte gebracht worden.
​​

Praktisch

:

Help (nieuw venster)