Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Mariëndael
  Locatie Doetinchem
  Oude Rozengaardseweg 144
  7009 ND Doetinchem
  T 0314 - 33 12 66
  info@mariendael-doetinchem.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Ouderavonden

 • Alle groepen krijgen tweemaal per jaar een verslag mee naar huis.

Algemene ouderavond
Aan het begin van het jaar vindt een groepsouderavond plaats. U krijgt dan uitleg over algemene zaken binnen de school en de klas.

15-minutenavond 
Halverwege het schooljaar krijgt u de evaluatie van het handelingsplan over de eerste periode. Bij deze evaluatie maken we mogelijk gebruik van de Cito-toetsen die we in januari afnemen. Deze toets resultaten bespreken we op de 15-minutenavond met u. Aan het eind van het schooljaar is er weer een evaluatie van het handelingsplan. De week nadat deze verslagen mee naar huis zijn gegaan, volgt een 15-minutenavond. Tijdens deze avond kunt u spreken met de klassenleiding.
Voor ouders van de leerlingen uit leerroute 1 werken we met startgesprekken en evaluatiegesprekken die meer tijd in beslag nemen. Een enkele keer hanteren we deze gesprekken ook bij leerlingen uit leerroute 2.
Huisbezoek
Daarnaast legt de klassenleiding minimaal één keer een huisbezoek af, in de periode dat uw kind geplaatst is bij die leraar en assistent. Dit is belangrijk om over en weer informatie uit te wisselen en om een indruk te krijgen van de leefwereld van de leerling.

Ouders

:

Help (nieuw venster)