Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Mariëndael
  Locatie Doetinchem
  Oude Rozengaardseweg 144
  7009 ND Doetinchem
  T 0314 - 33 12 66
  info@mariendael-doetinchem.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Ouderraad

 • De Ouderraad van Mariëndael bestaat uit 6 ouders, 1 leerkracht en 1 personeelslid van Zozijn.
De Ouderraad helpt mee bij feestelijke gelegenheden zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen. Daarnaast doen zijn extra activiteiten en klusjes voor de school. Hieraan kunnen alle ouders meewerken. Aan het begin van het schooljaar krijgt u een inschrijflijst, waarop u kunt aangeven waarmee u wilt helpen.
De Ouderraad beheert de gelden die voortvloeien uit de vrijwillige ouderbijdrage en draagt zorg dat deze ten goede komen aan de leerlingen.
Heeft u zelf vragen, ideeën of heeft u belangstelling om zitting te nemen in de Ouderraad, neemt u dan contact op met een van de leden.
Samenstelling:
Angela ter Horst (Voorzitter)
Jessica Verkerk (Secretaris)
Eva Blaak (Penningmeester)
Jolanda van Aken
Joyce Knuever

Irma Fokkink

Vanuit het personeel:
Annemieke Creutzberg (vanuit Mariëndael)  
Maaike Baars (vanuit Zozijn) 

Ouders

:

Help (nieuw venster)