Leerroutes en uitstroomprofielen

Onze school biedt de volgende leerroutes met bijbehorende uitstroomprofielen:

  • Leerroute 1 voortgezet speciaal onderwijs: uitstroombestemming dagbesteding 
  • Leerroute 2 voortgezet speciaal onderwijs: uitstroombestemming dagbesteding  
  • Leerroute 3 voortgezet speciaal onderwijs: uitstroombestemming beschutte arbeid 
  • Leerroute 4 voortgezet speciaal onderwijs: uitstroombestemming beschutte arbeid 
  • Leerroute 5 uitstroombestemming voortgezet (speciaal) onderwijs: praktijkonderwijs, arbeid
  • Leerroute 6 uitstroombestemming voortgezet (speciaal) onderwijs: vmbo, havo, vwo 
  • Leerroute 7 uitstroombestemming voortgezet (speciaal) onderwijs: havo/vwo  

Scholen van De Onderwijsspecialisten nemen deel aan de ontwikkeling van een landelijk doelgroepenmodel voor speciaal onderwijs. Daarom gaat op termijn het leerroutemodel veranderen. U wordt geïnformeerd zodra we weten op welk moment dit voor onze school wijzigt en wat dit inhoudt.