Onderwijsprogramma

Voor leerroute 1 werken we in vijf velden: lichamelijk welzijn, alertheid, contact, communicatie en stimulerende tijdsbesteding (LACCS-gebieden). 

De cognitieve kernvakken in de leerroutes 2 tot en met 7 zijn taal, lezen, rekenen, 'leren leren' en sociaal-emotionele ontwikkeling. Het is belangrijk dat leerlingen zich deze vakken eigen maken binnen hun mogelijkheden. Daarvoor gebruiken we soms reguliere en aangepaste methodes. Als leren lezen en rekenen niet lukt, kijken we naar alternatieve manieren om met de buitenwereld te communiceren.  

Eens in de drie jaar geven we het project handicapbeleving aan leerlingen in de leerroutes 3 tot en met 6. Waar mogelijk is werken we met groepsplannen. Dit zijn plannen waarin de leerdoelen van een groep leerlingen staan. Als het mogelijk is en meerwaarde heeft, werken we groepsoverstijgend.