Voor ouders

Contacten met u als ouders van onze leerlingen zijn voor het onderwijs van wezenlijk belang. Samen voelen we ons immers verantwoordelijk voor opvoeding en onderwijs.

In dit onderdeel vindt u een overzicht van praktische zaken die voor u van belang kunnen zijn. Alle praktische informatie voor ouders en leerlingen vindt u in onze schoolgids.​​ 

SchouderCom (School ouder Communicatie)  

Met deze tool, te gebruiken via de website of app communiceren wij met ouders van onze leerlingen. Hierop vindt u klassenberichtjes, foto’s van de klas, dag- / weekverslagen. Ook kunt u het individuele contactschrift inzien en zetten wij de nieuwtjes en brieven van school hierop. 

SchouderCom