Vakanties, studiedagen en lestijden 2019-2020

De eerste schooldag van dit schooljaar is maandag 2 september.

Vakanties

Herfstvakantie
21 t/m 25 oktober
Kerstvakantie
23 december t/m 3 januari
Voorjaarsvakantie
24 t/m 28 februari
Goede Vrijdag en Pasen
10 t/m 13 april
Meivakantie
27 april t/m 8 mei
Hemelvaart
21 en 22 mei
Pinksteren
1 juni
Zomervakantie
20 juli t/m 28 augustus

Studiedagen

Woensdag 18 september
Donderdag 7 november
Maandag 27 januari
Dinsdag 17 maart
Vrijdag 10 juli

Tijdens de studiedagen voor het personeel zijn de leerlingen de hele dag vrij.

Lestijden

Lestijden Oude Rozengaardseweg

Maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 14.30 uur.

Lestijden Van Limburg Stirumlaan

Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur.

Pauzes 

Tijdens een schooldag heeft de leerling een half uur pauze, dit is onder toezicht van het personeel. 

 

Onderwijsuren op jaarbasis  

De leerlingen zijn gemiddeld 40 weken per jaar op school. Alle leerlingen krijgen per week 25 uur les. Onze vakantieregeling en jaarplanning zijn erop gericht dat de leerlingen per jaar 960 uren onderwijs volgen.