Ziekmelding

Wanneer uw kind ziek is, vragen wij u dringend dit tussen 08.15 uur en 08.45 uur te melden aan school. Wilt u het erbij vertellen als uw kind een besmettelijke kinderziekte heeft?  

Locatie Oude Rozengaardseweg

T 0314 – 33 12 66  

Locatie Van Limburg Stirumlaan

T 0314-34 19 16

Degene die u gesproken heeft, zal de ziekmelding doorgeven aan klassenleiding en therapeuten. Het is prettig wanneer u één dag van tevoren laat weten dat uw kind weer naar school komt. Bij de planning van de therapie kunnen we hier rekening mee houden.