Vakanties, studiedagen en lestijden 2020-2021

De eerste schooldag van dit schooljaar is maandag 31 augustus.

Vakanties

Herfstvakantie
19 oktober t/m 23 oktober
Kerstvakantie
21 december t/m 1 januari
Voorjaarsvakantie
15 februari t/m 19 februari
Goede Vrijdag en Pasen
2 april t/m 5 april
Koningsdag
27 april
Meivakantie
3 mei t/m 14 mei
Pinksteren
24 mei
Zomervakantie
19 juli t/m 27 augustus

Studiedagen

Tijdens de studiedagen voor het personeel zijn de leerlingen de hele dag vrij.

Lestijden

Lestijden Oude Rozengaardseweg

Maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 14.30 uur.

Lestijden Van Limburg Stirumlaan

Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur.

Pauzes 

Tijdens een schooldag heeft de leerling een half uur pauze, dit is onder toezicht van het personeel. 

 

Onderwijsuren op jaarbasis  

De leerlingen zijn gemiddeld 40 weken per jaar op school. Alle leerlingen krijgen per week 25 uur les. Onze vakantieregeling en jaarplanning zijn erop gericht dat de leerlingen per jaar 960 uren onderwijs volgen.